واکسن کوو ایران برکت، ویروس انگلیسی را خنثی می‌کند

واکسن کوو ایران برکت، ویروس انگلیسی را خنثی می‌کند

مسئول تیم تولید واکسن در ستاد اجرایی فرمان امام گفت: واکسن کوو ایران برکت، ویروس انگلیسی را خنثی می‌کند.

حسن جلیلی مسئول تیم تولید واکسن در ستاد اجرایی فرمان امام اعلام کرد:واکسن کوو ایران برکت، ویروس انگلیسی را خنثی می‌کند.

به گزارش میزان، وی افزود: آزمایش‌ها نشان داد پلاسمای خون نفرات اولی که واکسن کووایران برکت در کارآزمایی بالینی به آن‌ها تزریق شده است، قادر به خنثی سازی کامل ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی است.