هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر روی عدد 65 قرار گرفته و هوای پایتخت سالم است.

 

همچنین این شاخص طی 24 ساعت گذشته بر روی عدد 98 قرار گرفته و هوا سالم بود.

 

تهران از ابتدای سال 25 روز هوای پاک، 201 روز هوای سالم، 61 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 5 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشت.

 

این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش پایتخت 17 روز هوای پاک،‌229 روز هوای سالم و 46 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشت.

 

بیشترین دما برای روز جای 7 درجه و کمترین دما صفر درجه سانتیگراد خواهد بود.

 

به گزارش فارس ،همچنین با افزایش تردد خودروها غلطت آلاینده‌ها در پایتخت بیشتر خواهد شد و هوا بعد از ظهر در پایتخت آلوده است.