جدیدترین اخبار
30 آذر 1398 ساعت 10:16 اقتصادی کد خبر :664054

نقش مهم کارشناسی اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم‌ها

علیرغم اینکه به گفته برخی قانونگذاری سنتی کشور دچار بیماری مزمن تورم قانون و قانونگذاری است متاسفانه باید اعتراف نمود که در زمینه اکتشاف منابع انسانی قوانین پر شمار و قوی و جامع وجود ندارد.

 

«هنر ضد تحریم ها؛ پاسخی از درون میدان» عنوان سلسله یادداشت هایی به قلم دکتر محمدرضا ناری ابیانه است که در فارس منتشر می شود. این سلسله یادداشت ها در پاسخ به کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» اثر ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم های علیه ایران در دولت اوباماست. در ادامه قسمت هفدهم این سلسله یادداشت‌ها آمده است:

 

در یادداشت های قبلی به ارائه مطالبی پیرامون نقش موثر مدیریت (هدف گذاری، سازماندهی و نظارت) اکتشاف، تبیین و بهره برداری از منابع ملی (انسانی، طبیعی و اجتماعی) پرداخته شد. هم اکنون بحث برای پیگیری استفاده از منابع ملی به عنوان راهبرد مقابله با تحریم ها از امور مدیریتی عبور و وارد سرفصل کار کارشناسی می شود. اصولا اداره امور جوامع از طریق ضوابط و مقررات یا قانون انجام می شود که معمولا توسط نظام کارشناسی تدوین و در مراجع قانونی تصویب و تایید شده است. محصول کار نظام کارشناسی معمولا نرم افزار اداره امور جامعه و مددکار مدیریت کلان اجتماعی است.

 

دستاوردهای رسمی نظام کارشناسی در کشور شامل قوانین (قانون اساسی، اسناد فرادست کشور و قوانین عادی)، مصوبات (تصویب نامه ها)، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها، اساسنامه ها، بخشنامه ها، آراء وحدت رویه و نامه های ادارای حاوی دستورات اجرایی است که از سوی مرجع صلاحیت دار تدوین و تصویب شده است. این نوشتار به بررسی موضوع اکتشاف منابع انسانی برای مقابله با تحریم ها می پردازد. جستجوی سلسله مراتب قوانین و مقررات کشور برای یافتن قوانین مرتبط با اکتشاف منابع انسانی آن هم در راستای مقابله با تحریم ها کار بسیار دشواری است. قانونگذاری سنتی اقدامات شایان ذکری به جز موارد تک گیر و محدود در این باره انجام نداده است؟

 

به دلیل عدم وجود مقررات مناسب است که اکتشاف منابع انسانی در کشور با مشکلات جدی مواجه است که خروجی عینی آن سرخوردگی منابع انسانی کارآمد است و آثار زیانبار آن در قالب مهاجرت مغزها در جامعه قابل ملاحظه و مشاهده است. برای مبارزه با تحریم ها از طریق منابع انسانی کارآمد به قوانین و مقررات بسیار قوی نیازمندیم تا بر اساس آن نظامات اجتماعی در راستای ایجاد حداکثر تحمل و حداقل دردپذیری در جامعه بکار گرفته شود.

 

علیرغم اینکه به گفته برخی قانونگذاری سنتی کشور دچار بیماری مزمن تورم قانون و قانونگذاری است متاسفانه باید اعتراف نمود که در زمینه اکتشاف منابع انسانی قوانین پر شمار و قوی و جامع وجود ندارد. دلیل طبیعی این امر این است که موضوع اکتشاف منابع انسانی برای حاکمیت و حاکمان جز در موارد اندک و جزیی از اهمیت ویژه ای برخوردار نبوده است. بعلاوه اینکه این موضوع دارای گفتمان اجتماعی مناسبی در جامعه نیست که قانونگذاران در پاسخ به مطالبات اجتماعی مجبور به تدوین و تصویب مقررات مربوط به آن شده باشند. موارد محدود نخبگان و فرهیختگان نیز محصول اکتشاف منابع انسانی کشور نیستند و بصورت خودجوش و تجربی و موردی در جامعه مورد شناسایی قرار گرفته اند و وابسته به جریان اجتماعی و فراگیر نخبه گرا نبوده و نیست.

 

در زمینه های اجتماعی فاقد قانون و مقررات هم نباید منتظر معجزه یا کرامتی خاص بود که از کوزه همان تراود که در اوست! چه بسیارند استعدادهای ناب و خدادادی کشور که هرگز شناخته نشده و در پیچ و خم زندگی روزمره به فراموشی سپرده شده اند. در کوران مشکلات تحریم ها به نیروی انسانی بسیار کارآمد و تربیت شده برای روزهای سخت نیاز وجود دارد که ظاهرا برای شناسایی و تربیت آنها هیچ قانون و مقرراتی وجود ندارد یا بصورت فعال وجود ندارد. بطور طبیعی هم از فضای بی قانون و بی قانونی نمی توان توقع قانونمداری و قانونگرایی را داشت. بر همین اساس است که در اروپا و آمریکا با تدوین قوانین و مقررات مرتبط با اکتشاف منابع انسانی زمینه های مهاجرت مغزها را از کشورهای در حال توسعه همچون ایران فراهم می سازند.

 

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

– جایگاه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– چشم انداز بیست ساله چگونه از اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها حمایت می کند؟

 

– آیا سیاست های کلی موضوعی برای اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها تدبیری اندیشیده است؟

 

– نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون کارآمدی قوانین اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها نیازمند چه نوع مصوبات در مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟

 

پرسشگری از دولت

 

– لوایح تدوین و تصویب شده در هیات دولت پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها کدام است؟

 

– فهرست بخشنامه های وزارتخانه ها پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– عناوین بخشنامه های استانداری ها پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی دولت پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– نامه های صادره در دولت حاوی دستورات اداری پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چگونه ردیابی می شود؟

 

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی

 

– طرح های مجلس شورای اسلامی پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– لوایح تصویب شده در مجلس شورای اسلامی پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها کدام است؟

 

– نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوانین مرتبط با اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چگونه است؟

 

– آیا مجلس شورای اسلامی توانایی اندازه گیری کارایی قوانین متضمن اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها را دارد؟

 

– آیا قوانین مرتبط با اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در مجلس شورای اسلامی تنقیح شده است؟

 

پرسشگری از شورای نگهبان

 

– تفسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– دلیل تایید مصوبات بدون توجه به اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در شورای نگهبان چیست؟

 

– آیا شورای نگهبان توانایی اندازه گیری اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها را در مصوبات خود دارد؟

 

– آیا روح حاکم بر قوانین کشور با اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها مغایر نیست؟

 

– آیا نادیده گرفتن اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها با تهدید منافع عمومی در تغایر با قانون اساسی نیست؟

 

پرسشگری از شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

– فهرست مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی توانایی اندازه گیری اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها را در مصوبات خود دارد؟

 

– ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی از وضعیت قوانین مرتبط با اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در کشور چیست؟

 

– برنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در کشور چیست؟

 

– میزان تعامل شورای عالی انقلاب فرهنگی با سایر مراجه قانونگذار پیرامون کارآمدسازی قوانین مرتبط با اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چقدر است؟

 

پرسشگری از قوه قضاییه

 

– گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– نظر سازمان بازرسی کل کشور پیرامون کارآمدی قوانین مرتبط با اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در کشور چیست؟

 

– آیا سازمان بازرسی کل کشور توانایی اندازه گیری اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها را در قوانین کشور دارد؟

 

– شاخصه های ارزیابی وضعیت اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در کشور چیست؟

 

– برنامه نظارتی قوانین مرتبط با در بررسی اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در قوانین کشور چیست؟

 

پرسشگری از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 

– گزارش عملکرد پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیرامون وضعیت اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– آیا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می تواند توانایی قوانین مرتبط با اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم هارا اندازه گیری کند؟

 

– میزان حمایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در قوانین چیست؟

 

– میزان بهره مندی نمایندگان مردم از امکانات پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین مرتبط با اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چقدر است؟

 

پرسشگری از پژوهشکده شورای نگهبان

 

– برنامه های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان در مغایرت سنجی های مصوبات مرتبط با اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– عملکرد مجمع مشورتی فقهی پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در جنبه های شرعی مصوبات شورای نگهبان چیست؟

 

– عملکرد مجمع مشورتی حقوقی پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در جنبه های قانونی مصوبات شورای نگهبان چیست؟

 

– نظر پژوهشکده شورای نگهبان پیرامون وضعیت اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در قوانین کشور چیست؟

 

– ارزیابی پژوهشکده شورای نگهبان پیرامون کارایی قوانین مرتبط با اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در کشور چیست؟

 

پرسشگری از سازمان برنامه و بودجه کشور

 

– فهرست بخشنامه ها و نامه های ادارای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– برنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در دستگاه های اجرایی چیست؟

 

– آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توانایی اندازه گیری کارایی مقررات خود پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها را دارد؟

 

– ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از وضعیت اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در کشور چیست؟

 

– سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چگونه بر مقررات دولت پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها نظارت دارد؟

 

پرسشگری از آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

– نقش آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در کشور چیست؟

 

– گزارش عملکرد آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– آیا آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توانایی اندازه گیری میزان اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها را در عملکرد خود دارند؟

 

– فهرست مقررات موجود در آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

-برنامه های آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیرامون اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان، سازمان های مردم نهاد و رسانه های گروهی

 

– ارزیابی اندیشمندان و نخبگان، سازمان های مردم نهاد و رسانه های گروهی از وضعیت اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در کشور چیست؟

 

– جایگاه اندیشمندان و نخبگان، سازمان های مردم نهاد و رسانه های گروهی در اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– راهکارهای پیشنهادی اندیشمندان و نخبگان، سازمان های مردم نهاد و رسانه های گروهی برای ارتقای سطح اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– نظر اندیشمندان و نخبگان، سازمان های مردم نهاد و رسانه های گروهی پیرامون کارایی قوانین مرتبط با اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها چیست؟

 

– آیا اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم ها در کشور به معنای برگزاری چند جشنواره مخترعان و مبتکران است؟

Ad

روی خط خبر

 • توضیح وزارت بهداشت درباره تحویل ۱۵۰۰ دوز واکسن آنفلوآنزا برای نمایندگان مجلس
 • پوتین برای دریافت جایزه صلح نوبل پیشنهاد شد
 • دستور روحانی برای برخورد با کسانی که عازم عراق می‌شوند
 • ظریف: تمایلی به مذاکره مستقیم با آمریکا نداریم
 • پیام رهبرانقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس و تجلیل از شهدا و ایثارگران
 • روحانی: وظیفه فوری سازمان برنامه و بودجه تامین نیازهای کادر درمان است
 • جدیدترین قیمت انواع طلا و سکه ; پنجشنبه 3 مهر 99
 • قیمت دلار و یورو در صرافی‌ها امروز ۹۹/۰۷/۰۳
 • اتهامات بی‌اساس اوبرایان علیه ایران و چین
 • سومین فهرست صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه ارسال شد
 • عینک مانع از انتقال کووید-۱۹ می شود!
 • استفاده از سگ های کرونایاب در فرودگاه هلسینکی فنلاند
 • نگرانی گوترش از شکل‌گیری جنگ سرد
 • مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن تمدید شد
 • سقوط سنگین وال‌استریت
 • کاهش قیمت ۲۸ ارز در بازار بین بانکی
 • اختلاف ۳۹ درصدی قیمت میادین میوه و تره بار با قیمت‌های سطح شهر
 • طی روزهای آینده در کدام مناطق کشور باران می‌بارد؟
 • به «فشار حداکثری» ادامه می‌دهیم ولی علاقمند به مذاکره با تهران هستیم!
 • نشان و پرچم وزارت خارجه رونمایی شد
 • شکایت شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان از ترامپ
 • آخرین وضعیت بازار/خودروی کف بازار از ۱۰۰ میلیون گذشت
 • شاهد قاچاق دارو به کشور‌های همسایه هستیم/ دلیل: ارز ۴۲۰۰ تومانی
 • انگلیس، آلمان و فرانسه سفرای ایران را احضار می کنند
 • ۱۱ توصیه طلایی برای زندگی با کرونا
 • چند نکته کلیدی در مورد انتخاب رشته کنکور
 • توضیحات معاون وزیر بهداشت درخصوص مخاطرات همپوشانی آنفلوآنزا و کووید1۹
 • ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران نیمه سنگین است
 • تشکیل نخستین حزب سیاسی مخالف نظام سعودی همزمان با روز ملی عربستان
 • جزئیات پذیرش زنان در رشته «فوریت های پزشکی» برای اولین بار
 • Ad