نتایج جدیدترین نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری

  • سیاسی
  • چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳ ۱۸:۰۸
    کد خبر :1076248
نظرسنجی انتخاباتی

نتایج موج چهارم نظرسنجی موسسه افکار سنجی ملت، وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص مشارکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، امروز 6 تیرماه منتشر شد.

موسسه افکارسنجی ملت وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای سنجش میزان مشارکت مردم در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، چهار موج پیمایش تلفنی از جامعه آماری همه افراد ۱۸ سال و بیشتر در کل کشور انجام داده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده متناسب با جمعیت استفاده شده؛ به‌نحوی‌که جمعیت کل کشور پوشش داده شده است. موج چهارم در بازه زمانی ۲ تا ۴ تیرماه ۱۴۰۳ با حجم نمونه ۱۱۰۰ نفر (با حداکثر خطای ۳ درصد و اطمینان ۹۵ درصد) اجرا شده است.

مشخصات جمعیت‌شناختی پاسخگویان

۵۰/۳ درصد از پاسخگویان در این پیمایش، مرد و ۴۹/۷ درصد زن بودند؛ به‌طوری‌که ۴۰/۱ درصد در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال (جوان)، ۴۶/۱ درصد در بازه سنی ۳۶ تا ۶۰ سال (میانسال) و ۱۳/۸ درصد در بازه سنی بیش از ۶۰ سال (سالمند) قرار دارند. همچنین، ۴۰/۳ درصد از پاسخگویان ساکن مراکز استان‌ها، ۳۶/۹ درصد ساکن شهرهای تابعه و ۲۲/۸ درصد ساکن روستاهای کشور هستند.

موج چهارم نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها

به‌منظور سنجش تصمیم مردم برای شرکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از پاسخگویان سوال شده است «‌در انتخابات ریاست‌جمهوری هفته آینده، برخی از مردم شرکت می‌کنند و برخی شرکت نمی‌کنند؛ شما چطور؟».

در موج چهارم این پیمایش ۴۵/۷ درصد از مردم گفته‌اند قطعاً در این انتخابات شرکت خواهند کرد، ۳۱/۶ درصد در این خصوص مردد بوده و ۲۲/۶ درصد ابراز کرده‌اند که قطعاً در انتخابات پیش‌رو شرکت نخواهند کرد.

آرای قالیباف کاهشی شد/ پزشکیان در صدر

در میان افرادی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد، در پاسخ به سؤال «از بین نامزدهای انتخابات، شما به کدام‌یک رأی خواهید داد؟» در موج چهارم، مسعود پزشکیان با داشتن ۲۳/۵ درصد از آراء پیشتاز است.

پس از او، محمدباقر قالیباف با ۱۶/۹ درصد و سعید جلیلی با ۱۶/۳ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. انتخاب ۳/۲ درصد از این پاسخگویان نیز سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، ۱/۲ درصد علیرضا زاکانی و ۰/۵ درصد مصطفی پورمحمدی بود.

۲۸/۵ درصد از این پاسخگویان نیز در انتخاب نامزد مدنظرشان مردد بودند. ۳ درصد نیز اعلام کردند که در این انتخابات رأی سفید یا باطله می‌دهند.

در موج سوم این پیمایش محمدباقر قالیباف با ۲۰/۷ درصد، صدرنشین نظرسنجی بود. پس از او مسعود پزشکیان با ۱۸/۹ درصد و سعید جلیلی با ۱۸/۲ درصد نفر سوم این نظرسنجی بود.

پزشکیان، نامزد اول مرددین شرکت در انتخابات

در موج چهارم نظرسنجی افکارسنجی ملت، مسعود پزشکیان با ۳۰/۴ درصد از آراء در صدر انتخابِ کسانی که برای شرکت در انتخابات پیش‌رو تردید دارند، قرار گرفته است.

محمدباقر قالیباف با ۱۲/۱ درصد و سعید جلیلی نیز با ۸/۶ درصد انتخاب‌های دوم و سوم افراد مردد در شرکت در انتخابات هستند. علاوه‌براین، ۳/۲ درصد از این پاسخگویان امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، ۲/۴ درصد علیرضا زاکانی و ۰/۱ درصد مصطفی پورمحمدی را به‌عنوان نامزد منتخب خود اعلام کرده‌اند.

همچنین، ۲۶ درصد از این پاسخگویان مردد بوده و هنوز نامزد موردنظرشان را انتخاب نکرده‌اند و ۱۱/۵ درصد گفته‌اند که در این انتخابات رأی سفید یا باطله خواهند داد.

نامزد انتخاباتی جایگزین درصورت انصراف انتخاب اول

دو روز تا برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و حواشی درخصوص انصراف برخی از نامزدها کم‌وبیش به گوش می‌رسد. موسسه افکارسنجی ملت، انتخاب مردم درمواجهه با انصراف نامزد برگزیده خود را جویا شده است.

در صورت انصراف مسعود پزشکیان

از میان پاسخگویانی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد، درصورت انصراف مسعود پزشکیان، ۲۸/۳ درصد از آراء او به سبد رأی محمدباقر قالیباف، ۱۹/۳ درصد از آن به سبد رأی سعید جلیلی، ۶/۹ درصد سیدامیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، ۶/۹ درصد مصطفی پورمحمدی و ۲/۱ درصد به سبد رأی علیرضا زاکانی منتقل خواهد شد.

مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلا شرکت نمی‌کنند» یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رای سفید یا باطله» می‌دهند.

در صورت انصراف محمدباقر قالیباف

از میان پاسخگویانی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد، درصورت انصراف محمدباقر قالیباف، ۲۷/۱ درصد از آرای ایشان به سبد رأی سعید جلیلی، ۲۱/۵ درصد به سبد رأی مسعود پزشکیان، ۱۲/۱ درصد سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، ۸/۴ درصد علیرضا زاکانی و ۳/۷ درصد به مصطفی پورمحمدی منتقل خواهد شد.

مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلا شرکت نمی‌کنند» یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رای سفید یا باطله» می‌دهند.

در صورت انصراف سعید جلیلی

از میان پاسخگویانی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد، اگر سعید جلیلی انصراف دهد، ۵۱ درصد از آراء ایشان به سبد رأی محمدباقر قالیباف، ۱۳ درصد به سبد رأی علیرضا زاکانی، ۱۲ درصد به سبد رأی سیدامیرحسین قاصی‌زاده هاشمی و ۸ درصد به مسعود پزشکیان منتقل خواهد شد.

مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلا شرکت نمی‌کنند» یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رای سفید یا باطله» می‌دهند.

نامزد منتخب درصورت رفتن انتخابات به دور دوم: صدرنشینی قالیباف

از پاسخگویانی که قطعاً یا احتمالاً در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مشارکت خواهند کرد، پرسیده شده است «در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود، شما از بین این نامزدها به کدام رأی می‌دهید؟».

در صورت رقابت میان محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی، ۴۴/۹ درصد گفته‌اند به محمدباقر قالیباف و ۴۰/۳ درصد به سعید جلیلی رای خواهند داد. مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلا شرکت نمی‌کنند» یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رای سفید یا باطله» می‌دهند.

درصورتی که انتخابات میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم برود، ۴۹ درصد به مسعود پزشکیان و ۴۴/۱ درصد به سعید جلیلی رأی خواهند داد. مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلا شرکت نمی‌کنند»، یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رای سفید یا باطله» می‌دهند.

در صورت رقابت بین محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان، ۴۷ درصد به محمدباقر قالیباف و ۴۴/۸ درصد به مسعود پزشکیان رای خواهند داد. مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلا شرکت نمی‌کنند»، یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رای سفید یا باطله» می‌دهند.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید