مدیرکل سازمان بهداشت جهانی: واکسن ها هنوز برای فقیرترین کشورها دور از دسترس هستند

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی: واکسن ها هنوز برای فقیرترین کشورها دور از دسترس هستند

«تدرروس آدهانوم گبریسیوس» مدیرکل سازمان بهداشت جهانی امروز(جمعه) به مناسبت اولین سال راه اندازی برنامه کوواکس برای به اشتراک گذاری واکسن های کرونا گفت: واکسن ها هنوز برای فقیرترین کشورها دور از دسترس هستند.

به نقل از ارم نیوز، وی در گزارشی افزود: نزدیک به ۹۰۰ میلیون دوز واکسن در سطح جهان داده شده است اما بیش از ۸۱ درصد آن به کشورهای با درآمد بالا یا متوسط رفته است در حالی که کشورهای کم درآمد فقط ۳ درصد دریافت کرده اند.

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت بارها نابرابری در امرتوزیع واکسن های کرونا را محکوم کرده واز کشورهای ثروتمند خواسته است به کشورهای کم درآمد در این خصوص بیشتر کمک کنند.

بیش از سه میلیون نفر تاکنون براثر همه گیری کرونا در جهان فوت کرده اند.

منبع: شفقنا