جدول شماره ۳۰ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد

    کد خبر :751026

طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۳۰ مدرسه تلویزیونی ایران در روز دوشنبه ۱۴مهر برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

شبکه آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ کارگاه خوشنویسی/جلسه دوم – شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی، مدل سازی، دوخت دامن / پابه ۱۰ /فنی و حرفه‌ای
ساعت ۹تا۹:۳۰درس دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲ – رشته شبکه و نرم افزار رایانه-شاخه فنی وحرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵دانش فنی پایه – پایه ۱۰ -رشته الکترونیک -شاخه فنی وحرفه‌ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ خط در گرافیک – رشته گرافیک – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰مطالعات اجتماعی /انجام فعالیت‌های درس ۱ تا ۴ پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی/انجام فعالیت‌های درسی ۱تا ۴ پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶مطالعات و مهارت‌های اجتماعی/درس ۴ (آب فراوان، هوای پاک) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار فشرده سازی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧عربی و زبان قرآنی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی و زبان قرآنی۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی و زبان قرآنی ۳ – پایه ۱۲-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی / ترکیب توابع – پایه۱۲ -رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی/درس معادلات گویا و گنگ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی.

شبکه چهار سیما

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

شبکه قرآن ومعارف سیما

ساعت۱۵درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران۸درس اول. متوسطه دوره اول.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید