محمدرضا حشمتی در واکنش به نامه آیت الله یزدی: این چه ادبیاتی است که با مرجعی بزرگ با نامه سرگشاده سخن با تحکم بگوییم؟

محمدرضا حشمتی در واکنش به نامه آیت الله یزدی: این چه ادبیاتی است که با مرجعی بزرگ با نامه سرگشاده سخن با تحکم بگوییم؟

حجت الاسلام حشمتی در واکنش به نامه آیت الله یزدی به آیت الله شبیری زنجانی نوشت: آیا پاسداران حریم مرجعیت نظیر آقای یزدی با بزرگان حوزه باید اینگونه سخن بگویند؟! بی دلیل نیست که جایگاه فقاهت ومرجعیت نزول پیدا کرده است.

حجت الاسلام والمسملین محمدرضا حشمتی نوشت:

نامه آقای یزدی به مرجع عالیقدر شیعه بحثهایی را در پی داشت. این نامه از واقعیتی پرده بر می دارد که با تفکر انقلاب اسلامی سازگاری ندارد.

احترام به اندیشمندان ومراجع و آراء آنها همواره مورد تاکید است .با فرض محال اگر برای شهر وندان عادی بپذیریم که در ایاب وذهاب و ملاقات ها باید از ما اجازه بگیرند یقینا کنترل آمد و شد متفکرین و مراجع که خود محل رجوع هستند امر ناپسندی است.

در عرف ما مرجع یعنی محل رجوع مردم .این چه ادبیاتی است که با مرجعی بزرگ با نامه سرگشاده سخن با تحکم بگوییم .

آیا پاسداران حریم مرجعیت نظیر آقای یزدی با بزرگان حوزه باید اینگونه سخن بگویند؟! بی دلیل نیست که جایگاه فقاهت ومرجعیت نزول پیدا کرده است.

وقتی به ماهیت این دیدار نگاه می کنیم شگفت زده می شویم که ملاقات یک مرجع با افرادی که زمانی منتخب امام ومردم بوده اند وپاکترین مدیران جمهوری اسلامی به حساب می آیند باعث عصبانیت آقای یزدی شده است .

شما که روزی رئیس قوه قضاییه بوده اید چرا بدون مبنای حقوقی سخن می گویید؟

به چه حکم قضایی ملاقات با این افراد ممنوع است .اگر مراجع حق نداشته باشند ملاقات کنند پس وای بر مردم عادی.

شنیدیم ممنوع التصویر هستند اما ممنوع الملاقات به هیچ وجه.

امید اینکه سایه مهربان آقای شبیری زنجانی که حقیقتا عالم و وارسته است بر سرما وحوزه علمیه مستدام بماند .