پس از این که دولت آمریکا در صدور روادید برای هیات ایرانی برای حضور در اجلاس بهاره بانک جهانی تعلل کرد و صدور روادید را به روزهای منتهی به سفر موکول کرد، وزیر اقتصاد تصمیم گرفت سفر خود را به ایالت متحده لغو کند.

از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این چندمین مرتبه ای است که دولت آمریکا به تعهدات خود در قبال نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عمل نکرده و در صدور روادید هیئتی از کشورمان در اجلاس های بین المللی کارشکنی می‌کند.

این گزارش نشان می دهد آمریکا از استقرار برخی نهادهای بین‌المللی در خاک کشورش سوء استفاده کرده و برای چندمین بار مانع از حضور هیات‌هایی ایرانی به عنوان عضو مؤسس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اجلاسیه این نهادها می شود.

همچنین آمریکا در سوء استفاده از نهادهای بین‌المللی به این مورد بسنده نکرده و با اعمال تحریم‌های غیرقانونی، در استفاده ایران از حقوق خود در نهادهای بین‌المللی کارشکنی می کند.