قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و قیمت طلا با افزایش روبه‌رو بود.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با دو و ۴۳ صدم درصد افزایش به ۶۵ دلار و ۳۷ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با شش صدم درصد کاهش به ۶۸ دلار و ۶۷ سنت رسید.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا، قیمت هر گرم طلا نیز با ۵۱ صدم درصد افزایش به ۵۹ دلار و ۵۸ سنت رسید.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی