قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی 3 قیمت نفت و طلا

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۶۴ صدم درصد کاهش به ۴۰ دلار و ۵۷ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۴۷ صدم درصد کاهش به ۴۲ دلار و ۴۲ سنت رسید.

oild 6 قیمت نفت و طلا

قیمت هر گرم طلا نیز با پنج صدم درصد کاهش به ۶۱ دلار و ۱۵ سنت رسید.

 

gold 5 قیمت نفت و طلا
به گزارش ایلنا، قیمت هر گرم طلا نیز با ۱۹ صدم درصد کاهش به ۶۰ دلار و ۹۸ سنت رسید.