قیمت بلیط هواپیما برای اربعین از ۲میلیون ۲۰۰ تا ۲ میلیون ۸۰۰ است

قیمت بلیط هواپیما برای اربعین از ۲میلیون ۲۰۰ تا ۲ میلیون ۸۰۰ است

وزیر راه و شهرسازی گفت: مردم، بلیت هواپیما را حتما از مراکزی که به ایرلاین وابسته نیست، خریداری نکنند. قیمت بلیط برای اربعین از ۲میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان است