فیلم /انتقاد تند یک کودک از از نحوه گزارش گزارشگر تبریزی

کسری نوروزی یکی از شرکت کنندگان برنامه اعجوبه‌ها که به عنوان گزارشگر در این برنامه حضور داشت به گزارش یک جانبه گزارشگر تبریزی در بازی استقلال و تراکتور واکنش جالبی نشان داد.