جدیدترین اخبار
30 آبان 1400 ساعت 11:15 اقتصادی کد خبر :863609
برای چاپ کلیک کنید

فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی اعلام شد

فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی اعلام شد

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی را اعلام کرد.

این فهرست به شرح زیر است:

فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی

ردیف

نام محصول

واحد

قیمت/ ریال

۱

مرغ تازه

کیلوگرم

۳۱۰.۰۰۰

۲

مرغ منجمد

کیلوگرم

۲۰۰.۰۰۰

۳

تخم مرغ شانه ای

۳۰ تایی

۴۳۰.۰۰۰

۴

تخم مرغ کیلویی

کیلوگرم

۲۲۵.۰۰۰

۵

تخم مرغ

بسته ۴ عددی

۷۶.۰۰۰

۶

تخم مرغ

بسته ۶ عددی

۱۱۴.۰۰۰

۷

تخم مرغ

بسته ۹ عددی

۱۷۱.۰۰۰

۸

تخم مرغ

بسته ۱۵ عددی

۲۸۵.۰۰۰

۹

تخم مرغ

بسته ۲۰ عددی

۳۸۰.۰۰۰

۱۰

تخم مرغ

بسته ۲۴ عددی

۴۵۶.۰۰۰

۱۱

تخم مرغ

بسته ۳۰ عددی شیرینگ پک شده با درب رو

۵۱۰.۰۰۰

۱۲

شیرخام درب دامداری

کیلوگرم

۶۴.۰۰۰

۱۳

شیرخام کم چرب ۱.۵ درصد

لیتر(بطری)

۱۱۰.۰۰۰

۱۴

شیرخام نیم چرب ۲ درصد

لیتر(بطری)

۱۱۵.۰۰۰

۱۵

شیرخام پرچرب ۳ درصد

لیتر(بطری)

۱۲۶.۰۰۰

۱۶

شیرخام کامل ۳.۲ درصد

لیتر(بطری)

۱۲۸.۰۰۰

۱۷

شیر نایلونی کم چرب

۹۰۰ گرمی

۷۴.۰۰۰

۱۸

ماست لیوانی کم چرب

۹۰۰ گرمی

۱۲۵.۰۰۰

۱۹

ماست لیوانی پر چرب

۹۰۰ گرمی

۱۲۷.۰۰۰

۲۰

ماست کم چرب ۱.۵ درصد

دبه ۲.۵ کیلوگرمی

۳۰۶.۰۰۰

۲۱

ماست پرچرب ۳ درصد

دبه ۲.۵ کیلوگرمی

۳۷۶.۰۰۰

۲۲

پنیر UF

۴۰۰ گرمی

۲۰۰.۰۰۰

۲۳

برنج هندی شرکت بازرگانی دولتی

کیلوگرم

۱۸۵.۰۰۰

۲۴

برنج تایلندی شرکت بازرگانی دولتی

کیلوگرم

۱۲۵.۰۰۰

۲۵

برنج پاکستانی شرکت بازرگانی دولتی

کیلوگرم

۲۰۵.۰۰۰

۲۶

نان بربری یارانه ای

چانه ۶۰۰ گرمی

۱۸.۰۰۰

نان بربری غیریارانه ای

چانه ۶۰۰ گرمی

۲۵.۰۰۰

۲۷

تافتون سنتی یارانه ای

چانه۲۵۰ گرمی

۹.۰۰۰

تافتون غیر یارانه ای

چانه۲۵۰ گرمی

۱۲.۰۰۰

۲۸

تافتون گردان یارانه ای

چانه۲۲۰ گرمی

۷.۰۰۰

تافتون گردان غیریارانه ای

چانه۲۲۰ گرمی

۱۰.۰۰۰

۲۹

تافتون خراسانی یارانه ای

چانه ۳۰۰ گرمی

۱۰.۰۰۰

تافتون خراسانی غیریارانه ای

چانه ۳۰۰ گرمی

۱۵.۰۰۰

۳۰

لواش یارانه ای

چانه ۱۶۰ گرمی

۵.۰۰۰

لواش غیریارانه ای

چانه ۱۶۰ گرمی

۶.۵۰۰

۳۱

لواش ماشینی اتوماتیک یارانه ای

هرکیلوگرم

۵۰.۰۰۰

لواش ماشینی اتوماتیک غیریارانه ای

هرکیلوگرم

۶۵.۰۰۰

۳۲

سنگک یارانه ای

چانه ۶۵۰ گرمی

۲۰.۰۰۰

سنگک غیریارانه ای

چانه ۶۵۰ گرمی

۳۰.۰۰۰

*قیمت نان مربوط به شهر تهران بوده و این قیمت برای هر قرص نان است

نرخ روغن های ویژه و مجاز (شرکتهای تولیدی)

روغن های ویژه و مجاز هر شرکت

ردیف

احجام

نوع روغن

حداکثر قیمت مصرف کننده (ریال)

۱

روغن مایع سرخ کردنی ویژه (کم جذب)۸۱۰ گرمی

اتکا/بالک/بهشهر/کشت و صمعت شمال صنعت غذایی کورش/مارگارین/ماهیدشت کرمانشاه/طبیعت سبز پارس کهن /اکسین فرآیند

۱۳۰.۰۰۰

۲

روغن مایع سرخ کردنی ویژه (کم جذب)۱۳۵۰گرمی

اتکا/بالک/بهشهر/کشت و صمعت شمال صنعت غذایی کورش/مارگارین/ماهیدشت کرمانشاه/طبیعت سبز پارس کهن /اکسین فرآیند

۲۱۶.۰۰۰

۳

روغن مایع سرخ کردنی ویژه (کم جذب)۱۶۲۰ گرمی

اتکا/اکسین فرآیند /بهشهر/مارگارین

۲۵۸.۰۰۰

۴

روغن مایع سرخ کردنی ویژه (کم جذب)۲۲۵۰ گرمی

بالک/بهشهر/کشت و صنعت شمال /صنعت غذایی کورش /مارگارین/ماهیدشت کرمانشاه /طبیعت سبزپترس کهن

۳۵۹.۰۰۰

۵

روغن مایع سرخ کردنی ویژه (کم جذب)۲۷۰۰ گرمی

اتکا/بالک/بهشهر/صنعت غذایی کورش /مارگارین /ماهیدشت کرمانشه/طبیعت سبزپارس کهن

۴۳۵.۰۰۰

۶

روغن مایع سرخ کردنی ویژه (کم جذب)۴۵۰۰ گرمی

بهشهر- ماهیدشت کرمانشاه

۷۱۵.۵۰۰

۷

روغن سرخ کردنی ۱۵ کیلویی کیسه پلی اتیلن(۳ بسته ۵ کیلویی دریک کارتن)

صنعت غذایی کورش

۱.۹۰۰.۰۰۰

۸

روغن مایع سرخ کردنی بدون پالم (شفاف)۸۱۰ گرمی

اتکا/کشت و صنعت شمال/صنعت غذایی کورش/مارگارین/ماهیدشت کرمانشاه/طبیعت سبز پارس کهن /سبوسمازند /اکسین فرآیند /عالیا گلستان//گلناز کرمان

۱۴۳.۰۰۰

۹

روغن مایع سرخ کردنی بدون پالم (شفاف)۹۰۰ گرمی

بهشهر/کشت و صنعت شمال/ ماهیدشتت کرمانشاه / طبیعت سبز پارس کهن /گلناز کرمان

۱۵۸.۵۰۰

۱۰

روغن مایع سرخ کردنی بدون پالم (شفاف)۱۳۵۰ گرمی

کشت و صنعت شمال/ صنعت غذایی کورش/مارگارین/ماهیدشت کرمانشاه /طبیعت سبز میهن/اکسینفرآیند /عالیاگلستان / گلناز کرمان

۲۳۹.۰۰۰

۱۱

روغن مایع سرخ کردنی بدون پالم (شفاف)۱۶۲۰گرمی

اتکا/کشت و صنعت شمال /ماهیدشت کرمانشاه/طبیعت سبز پارس کهن/اکسین فرآیند /عالیا گلستان مارگارین/صنعت غذایی کورش//گلناز کرمان

۲۸۵.۰۰۰

۱۲

روغن مایع سرخ کردنی بدون پالم (شفاف) ۱۶۵۰ گرمی

صنعت غذایی کروش /گلناز کرمان

۲۹۰.۰۰۰

۱۳

روغن مایع سرخ کردنی بدون پالم (شفاف)۱۸۰۰ گرمی

کشت وصنعت شمال/صنعت غذایی کورش/مارگارین/ماهیدشت کرمانشاه/طبیعت سبز پارس کهن/ اکسین فرآیند / گلناز کرمان

۳۱۶.۰۰۰

۱۴

روغن مایع سرخ کردنی بدون پالم (شفاف)۲۷۰۰گرمی

بهشهر/طبیعت سبز پارس کهن/ اکسین فرآیند/عالیا گلستان/مارگارین/صنعت غذایی کورش /کشت و صنعت شمال /گلناز کرمان /ماهیدشت کرماننشاه

۴۷۲.۵۰۰

۱۵

روغن مایع سرخ کردنی الماس ۸۱۰ گرمی

بهشهر

۱۴۳.۰۰۰

۱۶

روغن مایع سرخ کردنی الماس ۹۰۰ گرمی

بهشهر

۱۵۹.۰۰۰

۱۷

روغن مایع سرخ کردنی الماس ۱۳۵۰گرمی

بهشهر

۲۳۹.۰۰۰

۱۸

روغن مایع سرخ کردنی الماس ۱۶۲۰گرمی

بهشهر

۲۸۵.۰۰۰

۱۹

روغن مایع سرخ کردنی الماس ۲۷۰۰ گرمی

بهشهر

۴۷۲.۵۰۰

۲۰

روغن مایع مخلوط (امگا) ۹۰۰ گرمی

بهشهر

۱۳۶.۰۰۰

۲۱

روغن مایع مخلوط (امگا) ۱۶۲۰ گرمی

بهشهر

۲۴۶.۰۰۰

۲۲

روغن مایع آفتابگردان (حاوی ویتامین D۳) ۸۱۰ گرمی

اتکا/بهشهر/صنعت غذایی کورش /طبیعت سبز پارس کهن(کشت و صنعتت شمال /اکسین فرآیند /عالیاگلستان / گلناز کرمان /ماهیدشت کرمانشاه

۱۴۰.۰۰۰

۲۳

روغن مایع آفتابگردان (حاوی ویتامین D۳) ۱۳۵۰گرمی

اتکا/بهشهر/صنعت غذایی کورش /طبیعت سبز پارس کهن/ فرآورد های روغنی ایرلن /کشت و صنعتت شمال /اکسین فرآیند /عالیاگلستان / گلناز کرمان /ماهیدشت کرمانشاه

۲۲۷.۰۰۰

۲۴

روغن مایع آفتابگردان (حاوی ویتامین D۳) ۱۶۲۰ گرمی

بهشهر/صنعت غذایی کوروش /کشت و صنعت شمال/اکسین فرآیند/مارگارین عالیا گلستان /گلناز کرمان

۲۷۱.۰۰۰

۲۵

روغن مایع آفتابگردان (حاوی ویتامین D۳) ۱۸۰۰گرمی

صنعت غذایی کورش/طبیعت سبز پارس کهن / کشت وصنعت شمال /اکسین فرآیند /عالیا

۲۰۲.۵۰۰

۲۶

روغن مایع آفتابگردان (حاوی ویتامین D۳) ۲۷۰۰ گرمی

اتکا/بهشهر/فرآورده های روغنی ایران/ اکسین فرآیند /مارگارین /صنعت غذایی کوروش /کشت و صنعت شمال /طبیعیت سبز پارس کهن/ عالیاگلستان /گلناز کرمان

۴۵۲.۰۰۰

۲۷

روغن نیمه جامد (امگا) ۶۹۰ گرمی

طبیعت سبز پارس کهن /گلناز کرمان /شاه گل نیشابور

۱۳۶.۵۰۰

۲۸

روغن نیمه جامد (امگا) ۹۰۰ گرمی

اتکا/ بهشهر/کشت و صنعت شمال /ماهیدشت کرمانشاه /طبیعت سبز پارس کهن / عالیا گلستان /گلناز کرمان/ شاد گل نیشابور

۱۷۵.۵۰۰

۲۹

روغن نیمه جامد (امگا) ۲۷۰۰ گرمی

اتکا/بهشهر/کشت و صنعت شمال / مارگارین /ماهیدشت کرمانشاه / طبیعت سبز پارس کهن /نهان گل /عالیا گلستان /گلناز کرمان

۴۹۴.۰۰۰

۳۰

روغن نیمه جامد (امگا طلایی) ۲۷۰۰گرمی

بهشهر/کورش /کشت و صنعت شمال/ ماهیدشت کرمانشاه /گلستان دزفول /شادگل نیشابور

۵۰۰.۰۰۰

۳۱

روغن آفتابگردان ۱۵ کیلویی کیسه پلی اتیلن (۳ بسته ۵ کیلویی در یک کارتن)

صنعت غذایی کورش

۱.۹۰۳.۵۰۰

*قیمت فوق الذکر ، حداکثر قیمت بوده وکاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و موردتایید بوده و بازگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی نخواهد بود.

*قیمت تحویل کالا به واحدهای خرده فروشی می بایست حداقل ۴ درصد زیرقیمت درج شده روی محصول باشد

نرخ روغن های ویژه و مجاز (شرکتهای تولیدی)

روغن های ویژه و مجاز هر شرکت

ردیف

عنوان محصول

شرکت/شرکتهای تولیدکننده

حداکثر قیمت مصرف کننده (ریال)

۱

روغن نیمه جامد (امگا طلایی) ۲۷۰۰ گرمی در بسته بندی پلیمری

بهشهر

۴۶۵.۰۰۰

۲

روغن نیمه جامد (امگا طلایی) ۵ کیلوگرمی در ظروف پلیمری

بهشهر

۸۶۰.۰۰۰

۳

روغن نیمه جامد (امگا)۴ کیلوگرمی

اتکا/کشت و صنعت شمال/مارگارین/ماهیدشت کرمانشاه/نهان گل/عالیا گلستان/گلنار کرمان/فضل نیشابور

۷۲۸.۰۰۰

۴

روغن نیمه جامد (امگا طلایی) ۴ کیلوگرمی

بهشهر/ صنعت غذایی کوروش/ طبیعت سبز پارس کهن/ گلستان ذزفول/ماهیدشت کرمانشاه /شادگل نیشابور

۷۴۱.۰۰۰

۵

روغن نیمه جامد (امگا) ۵/۴ کیلوگرمی

اتکا / بهشهر/ کشت و صنعت شمال/ صنعت غذایی کوروش/ ماهیدشت کرمانشاه/ مارگارین/گلستان ذزفول/عالیا گلستان/گلنار کرمان/شادگل نیشابور

۸۰۶.۰۰۰

۶

روغن نیمه جامد (امگا) ۵ کیلوگرمی

اتکا /بهشهر/ کشت و صنعت شمال/ ماهیدشت کرمانشاه/ صنعت غذایی کوروش/ مارگارین/طبیعت بهار پارس کهن/ افضل نیشابور/نهان گل/گلستان ذزفول/عالیا گلستان/گلنار کرمان/شادگل نیشابور

۹۱۰.۰۰۰

۷

روغن صاف ویژه قنادی کیسه کارتن ۱۶ کیلوگرمی

بهشهر/ کشت و صنعت شمال/مارگارین/ ماهیدشت کرمانشاه/جهان/ گلنار کرمان/ نرگس شیراز/گلبهار سپاهان /ناز اصفهان/ گلنار کرمان/

۲.۲۲۵.۵۰۰

۸

روغن صاف معمولی ۱۶ کیلوگرمی

بهشهر/نرگس شیراز/مارگارین// گلنار کرمان/ ماهیدشت کرمانشاه/ کشت و صنعت شمال/

۲.۱۵۰.۰۰۰

۹

روغن صاف بیسکولایت بدون ترانس ۱۶کیلوگرمی

بهشهر/مارگارین/ ماهیدشت کرمانشاه/ کشت و صنعت شمال/

۲.۳۶۵.۰۰۰

۱۰

روغن مخصوص بستنی ۱۶کیلوگرمی

بهشهر

۲.۲۹۲.۰۰۰

۱۱

روغن مخصوص مغزی کیک و شکلات ۱۶ کیلوگرمی

بهشهر

۲.۳۴۰.۰۰۰

۱۲

شوکو اویل ۱۶ کیلوگرمی حلب

بهشهر

۲.۱۲۹.۵۰۰

۱۳

روغن صاف مخصوص شیرینی خشک ۱۶ کیلوگرمی

نوش آذر /مارگارین/ ماهیدشت کرمانشاه/ گلنار کرمان/ کشت و صنعت شمال/

۲.۱۵۲.۵۰۰

۱۴

روغن صاف طلایی ۱۰ کیلوگرمی

بهشهر/مارگارین/ ماهیدشت کرمانشاه/ گلنار کرمان/ کشت و صنعت شمال/

۱.۶۶۴.۰۰۰

۱۵

روغن صاف ویژه قنادی۱۰ کیلوگرمی

بهشهر/ کشت و صنعت شمال/ نوش آذر ماهیدشت کرمانشاه/مارگارین/گلنار کرمان/

۱.۶۰۰.۰۰۰

۱۶

روغن نیمه جامد ۱۵ کیلوگرمی کیسه پلن اتیلن (۳ بسته ۵کیلوگرمی در یک کارتن)

بهشهر

۱.۹۱۷.۵۰۰

۱۷

روغن نیمه جامد (حاوی ذرت) ۹۰۰ گرمی

بهشهر

۲۴۳.۰۰۰

۱۸

روغن نیمه جامد (حاوی ذرت) ۲۷۰۰ گرمی

بهشهر

۶۶۴.۵۰۰

۱۹

روغن نیمه جامد (حاوی ذرت) ۵ کیلوگرمی

بهشهر

۱.۱۰۹.۰۰۰

۲۰

روغن صاف ویژه قنادی ورقه ای ۱۰ کیلوگرمی

نوش آذر/مارگارین/ گلنار کرمان/ماهیدشت کرمانشاه/کشت و صنعت شمال

۱.۶۳۰.۰۰۰

*قیمت فوق الذکر ، حداکثر قیمت بوده وکاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و موردتایید بوده و بازگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی نخواهد بود.

*قیمت تحویل کالا به واحدهای خرده فروشی می بایست حداقل ۴ درصد زیرقیمت درج شده روی محصول باشد

یادآور می شود، هرگونه تغییر قیمت در اقلام خوراکی از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.

روی خط خبر

 • داور بازی ایران و عراق مشخص شد
 • امضا طرح کلان ملی تولید و کاشت نشایی محصولات زراعی با استفاده از سلول های جذبی
 • افزایش ۱۵۴ درصدی کفایت سرمایه بانک مسکن طی ۲ سال گذشته
 • وزیر خارجه انگلیس: اگر برجام فرو بپاشد همه گزینه‌ها روی میز است
 • تخم مرغ دو نرخی شد
 • آغاز بلیت فروشی سینماهای مردمی چهلمین جشنواره فیلم‌ فجر
 • لغو همه پروازها به مقصد استانبول تا ساعت ۲۴ سه شنبه
 • حامد سلیمان‌زاده داور فیپرشی جشنواره برلین شد
 • رئیسی امشب با مردم سخن می‌گوید
 • فعالیت متانول کاوه متوقف شد
 • درمان بیماری با گلاب!
 • توافق ایران و آذربایجان برای افزایش تزانزیت بین دو کشور
 • اگر این علائم را دارید تا ۲ هفته واکسن نزنید
 • سقوط آزاد سهام در بورس وال استریت آمریکا
 • ۱۰ توصیه برای پیشگیری از سرطان /اینفوگرافیک
 • ایجاد مرکز لجستیک کالای ازبکستان در بندر چابهار
 • جزئیات ثبت نام کنکور
 • وزیر کشور: بازگشت محدودیت ها در صورت شدت اُمیکرون
 • آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی: مردم از ناترازی با شاخص‌های اصلی انقلاب‌اسلامی رنج می‌برند
 • امکانات و خدمات طراحی اپلیکیشن خدماتی اندروید و ios ایراکد
 • افزایش استقامت بدن سالمندان با مصرف انار
 • سانسور فیلم برد پیت در چین جنجال آفرید
 • برای دز سوم چه واکسنی بزنیم؟/ اینفوگرافیک
 • جدیدترین موضع ایران درباره مذاکره مستقیم با آمریکا
 • جماعتی: اشتیاق مردم به واکسن کاهش یافته
 • معاون شهردار:زمان تعیین تکلیف قبرستان جدید تهران اعلام شد
 • آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی و مهدی هاشمی؛ مشمول آزادی مشروط شدند؟
 • کاهش ۱۳۰ میلیارد دلاری ارزش بازار رمزارزها
 • نرخ ۳۰ ارز کاهش یافت
 • شکایت ۷ دختر از دو جوان به دلیل آزار جنسی