فرایند نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ – دبی

فرایند نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ - دبی

این نمایشگاه هر سال برگزار می‌شود، با توجه به شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ برگزار نشد و به ۲۰۲۱ موکول شد.