این عینک که با اینترنت نسل پنج به یک فضای ابری متصل می‌شود و از چت جی‌پی‌تی نیز استفاده می‌کند تا حد بسیار زیادی به این اقشار از جامعه کمک می‌کند تا همه چیز را بخوانند، هشدار خطر دریافت کنند و در صورت لزوم حتی تماس تصویری برقرار کنند.