طرح های کامبیز درمبخش با موضوع کرونا /عکس

طرح های کامبیز درمبخش با موضوع کرونا

تصورش سخت؛ اینکه بپذیریم برای همیشه طرح جدیدی از کامبیز درمبخش را نخواهیم دید. باورش دشوارش است؛ اینکه «شوالیه خطوط» دیگر هیچ وقت قلم و کاغذ به دست نمی گیرد و به قولی خط خطی نخواهد کرد، اما همواره شیرین است مرور دوباره آثار فراوانی که در ۶ دهه فعالیت در حوزه تصویر، خلاقانه برایمان به یادگار گذاشت.

کرونا روز گذشته کامبیز درمبخش را هم از عالم هنر گرفت. طرح های او سالها در عین شیرینی، نقدی بودند بر فضای اجتماعی ایران و جهان؛ از مهاجرت، نژادپرستی و زندگی روزمره گرفته تا کرونا. همین بیماری مهلکی که در نهایت جانش را گرفت و باعث شد سیل عظیمی از هنرمندان، شاگردان و دوستدارانش را عزادار کند.

طرح های کامبیز درمبخش با موضوع کرونا در این یک سال و نیم، مشعلی بودند در جهت روشنگری، چراغ راهی برای تشویق مردم به ماندن در خانه ها و قرنطینه و رعایت پروتکل ها، بی آنکه بداند و بدانیم که روزی خود او نیز قربانی این ویروس مهلک و بی رحم می شود.

ایسنا به انگیزه از دست دادن همیشگی کامبیز درمبخش، هنرمند سرشناس حوزه تجسمی کشورمان، مروری دارد بر طرح های او با موضوع کرونا.

تمامی تصاویر این گزارش از صفحه شخصی هنرمند در اینستاگرام برداشته شده است.

آنچه در ادامه تماشا می کنید گزیده ای از این طرح هاست: