طرح مجلس برای تخصیص ۲ درصد از درآمدهای نفتی به مناطق محروم

طرح مجلس برای تخصیص ۲ درصد از درآمدهای نفتی به مناطق محروم

عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: نمایندگان مجلس با تدوین طرحی دولت را مکلف کردند ۳ درصد از درآمدهای نفتی را به تفکیک یک درصد به مناطق نفت‌خیز و ۲ درصد به مناطق محروم تخصیص دهد.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح بند ت ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط جمعی از نمایندگان در مجلس کلید خورد.

وی افزود: بر اساس این طرح – دولت مکلف است سه درصد (۳ ٪) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز براساس سهم آن استان در ارزش حرارتی تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و دو سوم به دهستان‌ها، بخش‌ها و شهرستان‌های کمتر توسعه یافته که براساس شاخص‌های توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

متن کامل طرح طرح اصلاح بند ت ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل است:

در بند ت ماده ۳۲ قانون فعلی احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، توزیع ۱ درصد از ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز صرفا براساس سهم استان‌ها در صادرات نفت و گاز دارای اشکال است. با توجه به‌عدم امکان صادرات گاز، استان‌های تولیدکننده گاز جز از محل تولید میعانات گازی، از محل گاز تولیدی از این درآمد سهمی نمی‌برند.

عادلانه بودن این شیوه توزیع اعتبارات محل تردید است. اگر شرایط حاکم بر ارتباطات بین‌المللی به کشور اجازه صادرات گاز را نمی‌دهد و گاز در داخل مصرف شده و نفت خام صادر می‌شود، چرا مناطق گازخیز باید جریمه شوند؟ اگر مصرف گاز جایگزین نفت خام نمی‌شد، قطعا امکان صادرات نفت خام هم وجود نداشت. برای حل این مشکل بهتر است در توزیع ۱ درصد سهم صادرات نفت و گاز بین استان‌ها بجای نسبت سهم استان‌ها در صادرات نفت و گاز، با معادل‌سازی ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز با نسبتی از یک بشکه نفت خام، از سهم استانها در تولید نفت و گاز استفاده شود.

به گزارش فارس، اشکال دیگر این بند این است که در داخل شهرستان‌های و بخش‌های برخوردار، دهستان‌های محروم، از دو سوم درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز سهمی نمی‌برند. اگر در متن قانون برای دهستان‌های محروم واقع در بخش‌های غیر محروم هم هویت قائل شویم این دهستان‌ها نیز از این اعتبارات بهره‌مند می‌شوند. برای حل این مشکلات این طرح تهیه شده است.

متن طرح:

ماده واحده: بند ت ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ت – دولت مکلف است سه درصد (۳ ٪) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز بر اساس سهم آن استان در ارزش حرارتی تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و دو سوم به دهستان‌ها، بخش‌ها و شهرستان‌های کمتر توسعه یافته که براساس شاخص‌های توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود، جهت اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب بودجه سنواتی اختصاص دهد.

اعتبار هر استان از محل یک سوم درآمد حاصل از سه درصد درآمد صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی صرفاً برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای شهرستان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دو سوم درآمد مذکور صرف اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای جهت محرومیت‌زدایی به دهستان‌ها، بخش‌ها و شهرستان‌های توسعه نیافته اختصاص می‌یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی و شهرستانی این مناطق از سایر منابع و ردیف‌های اعتباری نمی‌شود.

تبصره – آئین‌نامه اجرائی این ماده در خصوص معادل‌سازی ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی و هر بشکه میعانات گازی با نسبتی از یک بشکه نفت خام، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.