ضرب وشتم خبرنگار صداوسیما در پاسداران تهران /فیلم

ضرب وشتم خبرنگار صداوسیما در پاسداران تهران

صاحبان مغازه در واکنش به تهیه گزارش توسط خبرنگاران صداوسیما، با آن‌ها درگیر شده و اقدام به شکستن بینی صدابردار و ضرب و شتم خبرنگار و تصویربردار و ایراد خسارت به دوربین آنها می‌کنند.