حمیدرضا صفریان اظهار داشت: در سومین جلسه طرح استیضاح شهردار سعید فتوحی شهردار خرم آباد، وی نتوانست اعضای شورا را قانع کند.

وی افزود:  ناکارآمدی در حوزه مدیریت شهری، عدم اولویت بندی در اجرای پروژه های مهم شهری و همچنین عدم توانایی در ارائه خدمات به شهروندان از مهمترین دلایل استیضاح شهردار خرم آباد بود.

عضو شورای شهر خرم آباد عنوان کرد: پس از استیضاح شهردار خرم آباد داریوش بارانی با ۹ رای موافق اعضای شورای شهر به عنوان سرپرست شهرداری خرم آباد منصوب شد.

تسنیم/