محمد پهلوان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۲۰ دانشجوی این دانشگاه که چند روز گذشته بر طبق قراین دچار مسمومیت غذایی شدند، اکنون در سلامت کامل به سر می‌برند.

محمد پهلوان کاشی افزود: این دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دوشنبه شب گذشته در خوابگاه دچار مسمومیت غذایی می شوند.

وی اضافه کرد: پس از این اتفاق با امداد رسانی اورژانس ۱۱۵، این دانشجویان بلافاصله تحت درمان و سرم تراپی قرار گرفتند و همه آنها همان شب از بیمارستان مرخص شدند.

دکتر پهلوان خاطر نشان کرد: این مسمومیت به احتمال زیاد از نوع مسمومیت غذایی است اما علت دقیق آن پس از تکمیل و آماده شدن نتایج آزمایشات مشخص می شود.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دارا بودن بیش از ۹ هزار دانشجو در بیش از ۲۰۰ رشته تحصیلی مختلف اکنون به عنوان قطب پزشکی شمال شرق کشور مطرح است.