زنده ماندن کودک چینی پس از سقوط از طبقه ۲۹ برج

زنده ماندن کودک چینی پس از سقوط از طبقه ۲۹ برج

«یانگ یانگ» ۴ ساله که تنها در خانه رها شده بود اقدام به پریدن از پنجره طبقه ۲۹ یک برج کرد. والدین این کودک پس از سپردن فرزند خود به مادربزرگ او به سر کار رفته بودند که این اتفاق رخ داد.

پس از آنکه مادربزرگ «یانگ یانگ» تنها به مدت ۱۵ دقیقه برای خرید خانه را ترک کرد و این کودک را هنگام تماشای تلویزیون تنها گذاشت این اتفاق رخ داد.

یانگ یانگ اقدام به بالارفتن از کابینت آشپزخانه کرد و سپس از پنجره به پایین پرید. در این حادثه این کودک که از ارتفاع ۹۰ متری به زمین سقوط کرده بود بطور معجزه آسایی زنده ماند.

یانگ یانگ روی درختان مقابل برج و سپس باغچه فرود آمد.

مادربزرگ کودک پس از بازگشت به خانه متوجه حادثه شد.

به گزارش جوان،در حالی که این کودک بدلیل شوک، نارسایی تنفسی، شکستگی دنده، ضربه مغزی و جراحات دیگر به مدت یک هفته در کما بسر می‌برد، اما سرانجام از کما خارج شد و نجات یافت.