به گزارش رکنا، راننده تاکسی که به ظاهر از مشاهده گروهی از پرندگان روی جاده به شدت عصبانی شده بود با سرعت دادن به خودرو این پرندگان را زیر می‌گیرد و سبب مرگ یکی از کبوترها می‌شود.

 این مرد ۵۰ ساله یکشنبه گذشته به دلیل «کشتن یک کبوتر با استفاده از خودرو خود» دستگیر شد.

به گزارش مطبوعات محلی، این راننده تاکسی چند هفته پیش به محض سبز شدن چراغ راهنمایی در یک تقاطع، با شتاب دادن به خودرو به سمت گروهی از کبوتران که روی زمین بودند یورش برد.

غرش ناگهانی موتور خودرو راننده تاکسی هنگام حرکت با شتاب بالا، رهگذری را در آن محدوده به وحشت انداخت و سبب شد تا این رهگذر ماجرا را به پلیس گزارش کند.

پلیس هم موضوع را بسیار جدی گرفت و ماجرا تا آنجا پیش رفت که به یک دامپزشک ماموریت کالبد شکافی کبوتر برای تایید کشته شدن این حیوان بر اثر برخورد با وسیله نقلیه محول شد.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، راننده تاکسی به بازرسان گفته بود: «جاده‌ها متعلق به انسان‌ها هستند، بنابراین کبوترها باید از سر راه خارج می‌شدند.»