زالی علائم سرماخورگی مساوی است با کرونای دلتا /فیلم

زالی علائم سرماخورگی مساوی است با کرونای دلتا

رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران: اکثر آزمایشهای کرونا در خصوص سویه دلتا اشتباه است. علائم سرماخورگی مساوی است با کرونای دلتا.