رژه سامانه پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران

رژه سامانه پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران

رژه امسال ارتش فقط به شکل محمول (نمایش تجهیزات) و با تکیه بیشتر بر حوزه پهپادی و در محل پادگان‌ ها برگزار شد.