رابین هوود بزرگترین شکست خورده سال

«رابین هوود» ساخته اوتو باتهارست محصول کمپانی لاینزگیت به یکی از فیلم های شکست خورده پرهزینه ۲۰۱۸ بدیل می شود.

این فیلم با بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری ظرف پنج روز ۱۴ میلیون دلار فروخت.فروش جهانی «رابین هوود» ۲۲٫۴ میلیون دلار بوده است.بدین ترتیب «رابین هوود» یکی از فیلم های شکست خورده سال و لاینزگیت خواهد بود. حتی« فندق شکن و چهار قلمرو» فیلم شکست خورده اخیر که ۱۲۰ میلیون دلار هزینه تولیدش بود،داخل آمریکا ۲۰ میلیون دلار فروخت.در تعطیلات آخر هفته ،فروش بین المللی «رابین هوود» نیز بسیار نومیدکننده بوده است.لئوناردو دی کاپریو یکی از سرمایه گذاران این فیلم است.