رئیس جمهور آمریکا ماجرای «تیم اپل» را تکذیب کرد

رئیس جمهور آمریکا

دونالد ترامپ؛ رئیس جمهور ایالات متحده معتقد است که کل ماجرای اشتباه خطاب کردن مدیرعامل اپل و به جای تیم کوک، تیم اپل خواندن وی از اساس یک سوء تفام بزرگ است.

طی چند روز اخمیر دونادلد ترامپ به شدت مورد نقد و تمسخر قرار گرفت چرا که در نشست خود با مدیر ارشد غول فناوری ایالات متحده؛ اپل، وی را به جای تیم کوک، تیم اپل نامید.

این اجرا به شدت بازتاب پسدا کرد و حتی تیم کوک به شوخی در پروفایل توییتر خود لوگوی اپل و نام خانوادگی اپل را موقتا جایگزین نام و اطلاعات واقعی خود کرد. جالب است که وقتی ویدئوهای این ماجرا را بررسی کنیم می‌بینیم که کوک، که در کنار ترامپ نشسته بود، این حادثه را نادیده گرفت و ایوانکا ترامپ، که طرف دیگر پدرش نشسته بود، نیز خندید.

اما اکنون ترامپ استدلال می‌کند که کل واقعه “خبری جعلی” است، ترامپ در این خصوص گفت که او در واقع عبارت “تیم کوک اپل” را گفته است، اما چون سریع گفته و البته کوک را آرام تر تلفظ کرده هیچکس متوجه صحبتش نشده است.

به گزارش انتخاب،او در ادامه این ماجرا را یک “خبر جعلی” برای تمرکز بر واژه “تیم اپل” نامیده است. نظر شما چیست؟ آیا واقعا دونالد ترامپ از عبارت تیم اپل کوک استفاده می‌کند یا این توجیه را با هدف پایان دادن به تمسخرها مطرح کرده است؟ اصلا در این شرایط توجیه یک اشتباه لازم است؟