خانه های قدیمی و زیبا که در و دیوارشان با شما حرف می زند/ تصاویر

خانه های قدیمی و زیبا که در و دیوارشان با شما حرف می زند/ تصاویر

خانه‌های قدیمی و زیبا بسیاری در شهر‌های ایران وجود دارند که در و دیوار خانه‌ها از سادگی حرف می‌زد و همه چیز در عین اصالت، ساده بود.قدم به این خانه‌ها که می‌گذاشتی، انگار در و دیوارش زنده بود و حرف می‌زد. خانه‌های قدیمی با آن در و دیوار‌های کاهگلی و خشتی، همه اهل خانه را به ذوق می‌آورد تا غروب به غروب، حیاط خانه را آب پاشی کنند و صفایی به آن دهند، هر چه بود هنر بود، سادگی بود و عشق. صبح به صبح صورتت را نور‌های رنگی که از میان پنجره به اتاق‌ها سرک می‌کشید نوازش می‌داد و تو را از خواب ناز بیدار می‌کرد و همه خستگی را از تنت می‌ربود.

باشگاه خبرنگاران جوان