خانه‌ای نوساز در همدان که یکباره فروریخت / فیلم

خانه‌ای نوساز در همدان که یکباره فروریخت / فیلم

خانه ای نوساز در محله قاسم آباد همدان که قبل از تکمیل شدن به یکباره فروریخت.