عادل فردوسی‌پور چند سال بعد از حذف از شبکه سوم سیما و از دست دادن تریبون پرمخاطبش در این رسانه همچنان چهره تاثیرگذاری است.

این تاثیرگذاری را می‌توان از طعنه و کنایه‌های گاه و بیگاه به او از تریبون همین تلویزیون دید. در جدیدترین اتفاق رخ داده مجری یکی از برنامه‌های زنده تلویزیون در اجرای شب گذشته‌اش در شبکه سه به مصاحبه فردوسی‌پور و علیرضا جهانبخش تاخته است.