حرکت مواکب اربعینی به سمت شلمچه با وجود اعلام ممنوعیت عبور از مرز

حرکت مواکب اربعینی به سمت شلمچه با وجود اعلام ممنوعیت عبور از مرز

با وجود اعلام ممنوعیت خروج هر نوع موکب اربعین حسینی از مرزهای خوزستان به سمت عراق، گزارش های مردمی حاکی از حرکت برخی مواکب اربعینی به سمت شلمچه است.