جشن آتش‌بازی برای خداحافظی توکیو با بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۰/ فیلم

جشن آتش‌بازی برای خداحافظی توکیو با بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۰