این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: بالأخره وزیر کشور آن ابلاغیه را اصلاح کرد و بعد هم رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که تشکیل شد خواست که آن معاونت عوض شود و حدود ۱۰، ۱۵ روز وقت گذاشته اند که این کار انجام شد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برخی افراد یک مقدار عجله دارند و می خواهند که این کار سریع انجام شود ولی این کار شدنی نیست؛ به این خاطر که یک نفر در سطح معاون سیاسی وزارت کشور باید پیدا بشود که در مدت زمانی که مشخص شده آقای وحیدی (وزیر کشور) این کار را انجام دهند و یکی از عزیزان دیگر را جایگزین کند تا موضوع حل شود و به اتمام برسد.

کوثری یادآور شد: برخی فراتر از این را معتقدند و بحث استاندارها را مطرح می کنند، اما به نظر من این موضوع قابل قبول نیست؛ به خاطر اینکه این مسأله از اختیارات وزارت کشور است و این موضوع هم اگر ابلاغ کتبی نمی شد قطعاً بهتر بود، اما حال که اینچنین شده باید معاون سیاسی وزارت کشور توجیه می شد مبنی بر اینکه نماینده تا  آخرین روز یعنی هفتم خرداد ۱۴۰۳ نماینده است، لذا در محدوده و حوزه انتخاباتی خودش می تواند حضور داشته باشد و بر اعمال دستگاه های مربوطه نظارت کند و قانون این اختیار را به هر نماینده ای داده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شوای اسلامی در پایان گفت: حال باید دید این موضوع در این چند روز به کجا خواهد رسید.

ایسنا/