او گفته آژانس همچنان منتظر است که ایران توضیحات فنی معتبری را برای منشا اورانیوم غنی شده در ورامین و تورقوزآباد  ارائه کند و آژانس را از مکان(های) فعلی مواد هسته‌ای و/یا تجهیزات آلوده مطلع کند. او همچنین گفته ایران باید اختلاف موجود در ارزیابی موازنه مواد هسته‌ای مربوط به تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) را برطرف کند و کد 3.1 اصلاح شده را که یک تعهد قانونی برای ایران است، اجرا کند.

گروسی تصریح داشته که مسائل پادمانی باقیمانده ناشی از تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان جامع است و باید حل و فصل شود تا آژانس در موقعیتی باشد که تضمین دهد برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است.

او گفته: «من به طور جدی نگران هستم که اجرای بیانیه مشترک 4 مارس 2023 به بن بست رسیده است. راه پیش رو باید شامل اجرای صادقانه و مشارکتی تعهداتی باشد که ما توافق کردیم».

گروسی هم‌چنین لغو روادید ناگهانی تعیین چند بازرس آژانس از سوی ایران را به شدت محکوم کرده است. او مدعی شده: «موضع ایران بی‌سابقه و مغایر با همکاری‌های مورد نیاز و مورد انتظار برای تسهیل اجرای مؤثر موافقت‌نامه جامع پادمان و در تضاد با روح همکاری مورد توافق در بیانیه مشترک مارس 2023 است».