تهیه کننده سینما: نباید بگذاریم سینما طایفه‌ای اداره شود

تهیه کننده سینما: نباید بگذاریم سینما طایفه‌ای اداره شود

غلامرضا موسوی گفت: درست نیست بعد از این همه سال تجربه، عده ای به صورت طایفه ای برای سینما تعیین تکلیف کنند.

به گزارش افکارنیوز، غلامرضا موسوی تهیه کننده سینما، در خصوص قدرت‌نمایی برخی در سینما و اعمال سلیقه‌های شخصی در روند اجرایی امور، گفت: مشکلی اساسی در سینما وجود دارد و از یک تجربه قدیمی، نشات گرفته است؛ اینکه در هنر و ورزش، بحث و گفتگو برای گوینده ها هزینه ای ندارد. بدین علت مدعی می تواند هرچه دلش خواست بگوید.

وی افزود: برخی کار نمی کنند و با کارشکنی و ممانعت های سلیقه ای، تنها می خواهند مطرح شوند. مشکل از جایی شروع می شود که برای ابراز وجود از بخش مثبت موضوع وارد نمی شوند. این افراد یا تولیدکننده نیستند و یا تولیداتشان با کیفیت و تاثیرگذار نیست و از راه‌های دیگری دنبال ابراز وجود هستند.

موسوی ادامه داد: این ها اگر بتوانند آثاری قابل تامل، ماندگار و تاثیرگذار تولید کنند کسی به آن ها خرده نخواهد گرفت و قطعا فعالیتشان با خروجی مثبتی همراه خواهد بود.

این تهیه کننده اظهار داشت: به عنوان نمونه در بخش تولید، نهاد هایی که امکان کمک و سرمایه گذاری دارند، حق خواندن فیلمنامه را ندارند و اصلا نباید به خودشان اجازه چنین کاری را دهند؛ بلکه باید طبق قانون و نامه ای که از سوی سینمای حرفه ای صادر و به آن ها داده می شود، امکانات خود را در اختیار تولید آن اثر بگذارند، در غیر این صورت فیلمنامه اصلی به آن ها داده نخواهد شد.

تهیه کننده «بغض» اذعان داشت: در زمینه نمایش نیز، فیلم ها باید طبق قانون و پس از دریافت پروانه، اکران شوند و اگر فرد یا افرادی از این امر ممانعت کنند، به نوعی سانسور مضاعف کرده اند. سوابق نشان داده این اشخاص بیشتر به دنبال مطرح کردن خودشان هستند و با مراجعه به کارنامه ی آن ها می توان فهمید نتوانستند فعال فرهنگی مثبتی باشند.

موسوی گفت: به نظرم شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به این قضایا ورود و رسیدگی کند و با قانون شکنان برخورد داشته باشد. این درست نیست که پس از چهل سال افرادی به صورت طایفه ای برای سینما تعیین تکلیف کنند.

تهیه کننده «موریانه» بیان کرد: پس همه آن ها و ما باید طبق قانون تعیین شده پیش برویم و به آن احترام بگذاریم.

موسوی خاطرنشان کرد: البته قابل ذکر است اشخاصی که این اتفاق بیشتر برای آن ها رخ می دهد حقوقی هستند و نه حقیقی.