تصاویر مجذوب کننده از حشرات در قطره باران

بارش باران در شمال ایتالیا حشرات را به شکلی دیدنی و شگفت انگیز درآورد.

 

یک عکاس ایتالیایی در جنگل های ایتالیا تصاویری دیدنی و مجذوب کننده از حشرات احاطه شده با قطرات باران گرفته است.

 

به گزارش فرارو، آلبرتو پانیزا 44 ساله هنگام طلوع آفتاب و پس از بارش باران در کنار رود پو در شمال ایتالیا عکس هایی از این حشرات از فاصله نزدیک گرفته است.

 

در برخی از این تصاویر گلها و گیاهان اطراف نیز در قطرات آب روی حشره منعکس می شود.