تشکر مردمان دنیا از قهرمانان سلامت

تشکر مردمان دنیا از قهرمانان سلامت

در این گزارش نحوه تشکر مردم از قهرمانان مراقبت‌های بهداشتی و مدافعان سلامت در سراسر جهان را مشاهده می‌کنید.