تدریس مفاهیم “نظامی” در دبستان‌های اسپانیا

تدریس مفاهیم "نظامی" در دبستان‌های اسپانیا

مدارس ابتدایی اسپانیا از این پس باید مفاهیم ارتشی را به دانش‌آموزان دبستانی آموزش دهند.

به گزارش ایسنا، این برنامه آموزش جدید توسط وزارت دفاع اسپانیا آماده شده است و در مدارس ابتدایی به اجرا در خواهد آمد.

بر همین اساس دانش‌آموزان ۶ تا ۱۲ ساله متون سرودهای رزمی‌اسپانیا را که در جنگ‌های دوران استعماری این کشور در مراکش خوانده می‌شد، فرا خواهند گرفت. علاوه بر این از کودکان خواسته می‌شود تا پس از تماشای رژه ارتشی، مدل خودروهای رزمی‌را با خمیر بسازند.

فعالیت‌های دیگر این برنامه آموزشی شامل تشخیص تفاوت شهرها قبل و بعد از جنگ و استفاده از علامت‌های ارتش، نیروی هوایی یا دریایی در بازی می‌شود.

تدریس مفاهیم "نظامی" در دبستان‌های اسپانیا

این در حالی است که برخی از بخش‌های مواد درسی توسط “صندوق نجات کودکان” مورد انتقاد قرار گرفته است. به عنوان مثال در بخش “تهدید ارزش‌های اسپانیایی” از مهاجرت به عنوان تهدید نامبرده شده است.

تدریس مفاهیم "نظامی" در دبستان‌های اسپانیا

به گزارش یورونیوز، البته درس مفاهیم «ارتش» جزء دروس اختیاری است و به پیشنهاد دولت می‌تواند جایگزین دیگر دروس اختیاری شود. ماه گذشته، ملی‌گرایان کاتالونیا تلاش کردند تا این درس را از برنامه آموزشی مدارس حذف کنند اما موفق به انجام این کار نشدند.