تاکید آلمان بر حفظ برجام

تاکید آلمان بر حفظ برجام

وزارت امور خارجه آلمان بر ضرورت حفظ برجام تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، سخنگوی این وزارت خانه گفت: به نظر ما برجام نمرده است و این توافق مهمی است که باید حفظ شود. گفت‌وگوها ادامه دارد و هم‌چنان برای بازگشت طرف‌ها به برجام تلاش می‌شود.