تاثیر ۳۰ دقیقه ورزش روزانه بر عملکرد مغز /اینفوگرافیک

تاثیر ۳۰ دقیقه ورزش روزانه بر عملکرد مغز /اینفوگرافیک

پژوهش‌ها نشان می‌دهد افرادی که به طور منظم ورزش می‌کنند کمتر از دیگران به بیماری‌های روانی مبتلا می‌شوند. همچنین ورزش می‌تواند بیماری‌هایی را که به مغز انسان مربوط می‌شوند کاهش دهد. ۶ تاثیر ورزش روزانه بر بهبود عملکرد مغز را ببینید.

تاثیر ۳۰ دقیقه ورزش روزانه بر عملکرد مغز /اینفوگرافیک