بیمه عمر مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ۸ میلیون تومان شد

بیمه عمر مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ۸ میلیون تومان شد

بیمه عمر بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با سرمایه فوت ۸ میلیون تومان برای هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سنی و فوت به هر علت با شرکت بیمه ایران منعقد شد.

به گزارش مهر، این تفاهمنامه برای بازه زمانی از اول آذر ۱۴۰۰ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱ منعقد شده است. حق بیمه هر نفر بیمه شده ماهانه مبلغ ۱۴,۵۵۰ هزار تومان است.