بیشترین نارضایتی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط به کدام بخش است؟

بر اساس تحقیقات انجام شده میزان رضایت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال 1401 متوسط برآورد می‌شود و از میان شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی کمترین رضایت را از عملکرد دستگاه‌های اجرایی ابراز کرده است.

شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی یکی از طرح‌هایی است که با استفاده از روش نمونه‌گیری و پرسشنامه، اقدام به بررسی میزان رضایت یا نارضایتی فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی می‌کند.

بر اساس داده‌های منتشر شده از پژوهشکده اتاق ایران میزان رضایت فعالان اقتصادی در 18 دستگاه اجرایی اصلی، 23 دستگاه اجرایی فرعی و همچنین 3 نهاد غیر دولتی در سال 1401 نسبت به 1400 حدود 0.38 واحد درصد کمتر شده است.

ارزیابی سطح رضایت از دستگاه‌های اجرایی

در محاسبه این شاخص، فعالان اقتصادی به پرسشنامه‌ای پاسخ می‌دهند و میزان رضایت خود از عملکرد دستگاه مورد سنجش را با عدد 1 تا 10 بیان می‌کنند (عدد یک نماینده رضایت کامل و عدد 10 نماینده نارضایتی کامل است).

به نوشته اکوایران، گزارش‌ها نشان می‌دهد میانگین سطح رضایت پاسخ دهندگان شاخص 4.81 در سال 1401 را رقم زده که در مقایسه با مقدار آن در سال 1400 با رقم 4.79 تغییری جزئی داشته است. با توجه به اینکه افزایش مقدار شاخص نشان‌دهنده بیشتر بودن نارضایتی از دستگاه‌های اجرایی است، بنابراین مشاهده می‌شود در سال گذشته سطح نارضایتی از عملکرد دستگاه‌ها کمی بیشتر شده است.

البته با توجه به اینکه شاخص کل نارضایتی از نقطه متوسط یعنی 5.5 پایین‌تر است، به‌طور کلی سطح رضایت از دستگاه‌های اجرایی در حد متوسط ارزیابی می‌شود.

نارضایتی از عملکرد دستگاه های اجرایی

معیارهای سنجش رضایت افراد از دستگاه‌ها

عملکرد نهادها با 4 معیار سنجیده می‌شود، اولین معیار مربوط به “سرعت ارائه خدمات و سهولت در فرآیندهای اداری برای مشتریان” در ارگان‌های دولتی و غیردولتی است. سایر معیارهای مورد سنجش نیز “کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان” ، “نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع” و “شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه ارائه خدمات” هستند.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که سطح رضایت از نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و شفافیت در زمینه ارائه خدمات به شکلی جزئی (حدود یک صدم) بهبود یافته و نارضایتی در دو معیار دیگر (کیفیت رسیدگی به درخواست مشتریان و سرعت ارائه خدمات) تقریبا حدود 4 صدم بالاتر رفته است.

بیشترین نارضایتی در کدام بخش است؟

بر اساس گزارش‌ها فعالان اقتصادی بخش کشاورزی بیشترین نارضایتی را در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی داشته‌اند. به همین ترتیب شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی توسط فعالان کشاورزی رقمی حدود 5.05 را ثبت کرده درحالیکه این شاخص برای بخش خدمات و صنعت به ترتیب 4.79 و 4.78 واحد برآورد شده است. همچنین مقایسه این شاخص‌ها با مقادیر سال 1400 حاکی از افزایش رضایت فعالان بخش صنعت و افزایش نارضایتی در بخش‌‌های کشاورزی و خدمات از عملکرد دستگاه‌های اجرایی هستند.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید