به سامانه بلیط‌فروشی دربی حمله هکری شده بود

به سامانه بلیط‌فروشی دربی حمله هکری شده بود

حسن کریمی‌در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان درباره ناهماهنگی و اشکالات سیستمی‌بلیط‌فروشی الکترونیک دربی استقلال و پرسپولیس گفت:: از همان روز اولی که این مسئولیت از سوی وزارت ورزش و شورای تامین به ما سپرده شد بنای کارمان شفافیت و امنیت و بهره‌گیری از دانش جوانان کشور برای ارائه خدمت به هواداران فوتبال بود.

مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری وزارت ورزش و جوانان گفت:موضوع بلیط فروشی و جلوگیری از برخی سو استفاده‌ها و بی نظمی‌و آشفتگی سابق به مذاق گروهی خوش نیامده و متاسفانه با هک و حملات سیستمی به روند کار صدمه محدودی زدند.

کریمی‌افزود: تمامی‌مدارک و شواهد را امروز برای پلیس فتا آماده کرده‌ایم و قطعاً برای حفظ حقوق مردم و هوادران و فوتبال کشور تا آخر آن را پیگیری می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری افزود: بلیط فروشی از وظایف سازمانی این شرکت نیست و ما به دستور وزارت ورزش و تاکید شورای تامین وارد شدیم و هر زمان اراده کنند تمام زیر ساخت و مسئولیت آن را واگذار می‌کنیم.