بهترین بازی‌ها برای بالا بردن مهارت شنیداری در کودکان

بهترین بازی‌ها برای بالا بردن مهارت شنیداری در کودکان

توجه کردن و گوش دادن، پیش نیاز مهمی برای تکامل گفتار و زبان هستند. همچنین، وجود این مهارت ها، در موقعیت هایی که کودک باید به کلمات بیان شده گوش فرا دهد و نسبت به آنها واکنش نشان دهد، ضروری است. کودکانی که در گوش دادن با مشکل مواجه هستند لزوما دارای اختلالات شنیداری نیستند.

خصوصیات کودکانی که در توجه کردن و گوش دادن، مشکل عبارتند از:
بی قرارند و در آرام نشستن مشکل دارند.
بی انضباط به نظر میرسند زیرا به خوبی به آموزش ها گوش نمی دهند و دیگران آنها را لجباز تلقی میکنند.
در گوش دادن حین انجام یک فعالیت بصورت همزمان، مشکل دارند.
به راحتی تمرکز خود را از دست می دهند و تمرکز دیگران را بهم می زنند.
غرق در خیالاتند.
در حفظ تماس چشمی مشکل دارند.

فعالیت هایی برای بهبود مهارت های توجه و گوش دادن
انجام بازی های آماده… حرکت! به خصوص در حین فعالیت های فیزیکی
فعالیت های همراه با موسیقی: تشخیص اینکه چه سازی در حال نواختن است.
بازی های همراه با موسیقی: مثل بازی آهنگ و صندلی که کودک حین چرخیدن دور صندلی ها، باید با توقف موسیقی روی صندلی خالی بشیند.
گوش کردن به یک کلمه مشخص در یک داستان و انجام حرکتی منطبق با دستور از پیش تعیین شده: “خوب گوش کن، هر وقت توی داستان اسم کلاغ اومد تو دست بزن”
پیدا کردن اشیا صدا دار: شیئی که صدا دار است را پنهان کنید، بخواهید از طریق گوش دادن آن را پیدا کند.