نگرانی برنی سندرز از وضعیت کمپین انتخاباتی بایدن

واشنگتن پست گزارش داد سناتور برنی سندرز در جلسه ای خصوصی از اینکه کمپین انتخاباتی جو بایدن نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری به اندازه کافی بر جناح چپ حزب دموکرات متمرکز نیست.

سندرز که در ابتدای رقابت های کاندیداتوری حزب دموکرات در مقابل بایدن قرار داشت اکنون نگران است که اگر او بر تمرکز کمپین خود بر رویکردهای میانه رو ادامه دهد مقابل دونالد ترامپ شکست بخورد.

به گزارش تسنیم،سناتور ایالت ورمونت معتقد است بایدن باید بر موضوعات روزمره مانند خدمات درمانی و برنامه اش برای اقتصاد توجه بیشتری داشته باشد.