اولین تصاویر منتشر شده حیات وحش (۲۰۲۰) – موزه تاریخ طبیعی

موزه تاریخ طبیعی اولین تصاویر را از مسابقه عکاسی  سال حیات وحش ۲۰۲۰ منتشر کرده است که  اکنون ۵۶ سال از برگزاری آن می‌گذرد، منتخبی از تصاویر “بسیار تحسین شده” داوران را به عنوان نگاهی دزدکی قبل از اعلام برندگان در ماه آینده را نشان می‌دهد.