اهمیت همکاری بروکسل و لندن در میانه بحران کرونا

به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه گاردین، سفرای ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و کمیسیونرهای آنان برای بریتانیا طی بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اپیدمی کرونا بر اهمیت همکاری بین‌المللی، از جمله در روابط میان بروکسل و لندن انگشت می‌گذارد.

این بیانیه همچنین بر اهمیت حفظ انسجام اتحادیه اروپا و ادامه ارتباط ارزش‌های اروپایی در بریتانیا تاکید می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «برای هر کس که به منفعت مشترک همکاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا شک داشت، وضعیت اضطراری فعلی فرصت بازاندیشی را ایجاد کرد. در جهان متصل و مرتبط امروزه، همکاری میان میان ملت‌ها، دولت‌ها و همچنین مردم ضروری است.»

به گزارش ایلنا،این بیانیه تصریح کرد که وزرای اتحادیه اروپا از تصمیم بریتانیا برای خروج از این بلوک ناراحت بوده، اما به آن احترام می‌گذارند.