انفجار تروریستی فرودگاه کابل

انفجار تروریستی فرودگاه کابل

در میانه خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان و تشدید تنش‌ها در این کشور، چند انفجار تروریستی فرودگاه کابل را لرزاند. در پی این انفجار ده‌ها نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر نیز مجروح شده اند؛ ده‌ها نفر از نظامیان آمریکایی نیز در جریان این حمله تروریستی کشته و مجروح شده اند.