انتقاد اولیانوف از سیاست فشار حداکثری علیه ایران

انتقاد اولیانوف از سیاست فشار حداکثری علیه ایران

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی از سیاست فشار علیه ایران انتقاد کرد.

میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در توییتر نوشت: اقدامات تبلیغاتی باید بر اساس واقعیت‌ها باشد. آیا واقعا کسی می تواند مدعی شود که سیاست فشار حداکثری آمریکا موفق بود؟ هیچ کس. البته جز کسانی که برای قرار دادن آمریکا در موقعیت مرتبط با مکانیسم ماشه دچار تردید نشدند.

ایلنا