امیر قلعه نویی سه ماه از فوتبال محروم شد

امیر قلعه نویی سه ماه از فوتبال محروم شد

سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان با جریمه سنگین کمیته اخلاق مواجه شد.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان با حکم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، سه ماه از همراهی تیم خود در تمامی‌مسابقات رسمی‌فوتبال در فصل آینده محروم شد. او همچنین به پرداخت سه میلیارد ریال جریمه نقدی نیز محکوم شد.

سعید الهویی مربی گل گهر سیرجان نیز به دوماه محرومیت از تیم خود در تمامی‌مسابقات فوتبال در فصل آتی و پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

باشگاه گل گهر سیرجان نیز، با توجه به تعهد مسئولیت تضامنی، موضوع ۵۰ مقررات انضباطی به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم گردید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رای صادره با رعایت بند ۴ ماده ۱۰۳ مقررات موصوف قابل اجرا بوده و ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است. ضمنا باشگاه گل گهر سیرجان در پرداخت جرایم نقدی قلعه نوعی و الهویی نیز دارای مسئولیت تضامنی خواهد بود.