اردوگاه اسکان اضطراری سی سخت

اردوگاه اسکان اضطراری سی سخت

بعد از وقوع زمین لرزه به بزرگی ۵.۶ دهم در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۲۲ و ۵ دقیقه و ۳۴ ثانیه شب گذشته (چهارشنبه) در شهرهای یاسوج و سی‌سخت اردوگاه اسکان اضطراری با همه امکانات در شهرستان دنا راه اندازی شد.